Category Archives: De 4 apocalyptische ruiters

De vier ruiters van de Apocalyps 2

Ik ben begonnen op 04-09-2014 met de eerste tekeningen van de vier ruiters. Nu op 19-03-2016 zijn de vier schilderijen klaar. Het is een heel werk geweest en ik heb er de tijd voor genomen.

Hier onder het resultaat. Het landschap loopt door op de verschillende schilderijen. De volgorde is vanaf rechts gezien 4,3,2,1

De tekening en het schilderij.

ruiter3-overwinning

IMG_0002De overwinning       #4 het rechtse schilderij

deoorlog2-423x600

IMG_0003De Oorlog       #3 het een na rechtse schilderij

ruiterdehonger

IMG_0004De Honger      # 2 het een na linkse schilderij

Dood

IMG_0005De Dood      # 1 het linkse schilderij.

Aldus Jan de Bie noemende zich Adrianus anno 19-03-2016

De Dood

In 2015 ben ik met het laatste schilderij uit de Apocalypsreeks begonnen. Hier onder vier afbeeldingen van voorstelling van “De Dood”. Beginnend met de tekening en de vierde afbeelding is al in een ver gevorderd stadium.

Ik ben ook begonnen aan een schilderij betrekking hebbend op Jeroen Bosch. Het is een variatie op de “Boommens”.

DoodDe tekening voor het schilderij gemaakt in 2014

Dood1De tekening op doek met al wat uitgewerkte scenes

Dood2Het paard krijgt een vale kleur. Lucht a la Jeroen Bosch

Dood3Steeds meer details komen tevoorschijn

Bijbeltekst:

“En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!

En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde”.

De vierde ruiter van de apocalyps staat symbool voor de dood en verwoesting.Het lijkt een combinatie van de vorige ruiters te zijn. De vierde ruiter zal nog meer oorlog en hongersnood brengen samen met afschuwelijke plagen en ziekten. Wat het meest ongelooflijke is, of mischien het meest angstaanjagend, s dat de vier ruiters van de apocalyps slecht “voorgangers”zijn van nog ergere oordelen die later in de verdrukking zullen komen.

27-01-2016

De Honger 4

 

Even offline geweest wat betreft weblog. Ik heb niet stil gezeten. Het schilderij van “de Honger” is klaar. Hier onder het eindresultaat met enkele details uit het schilderij.

Wat zien we nu op het schilderij?
Allereerst natuurlijk de derde ruiter met op zijn schouders twee kraaiachtigen. In zijn klauw een lege weegschaal. Midden rechts staat Hades , de god van de onderwereld , met voor hem twee vrouwen en een hond die vechten om een lap vlees. In het midden op de achtergrond een groep mensen in donkere mantels weergegeven als rotsen. Onder links staat een duivel te wachten als een poortwachter op hen, die na dit aardse leven, naar de hel gaan.
Hierboven een jongetje die uit een lege kan nog wat eten probeert te schrapen en een man vechtend met de dood om een bot.
Onder in het schilderij zien we links een in de muur zittend doodshoofd. Voor de wachter een magere kat met een rat in zijn bek. Verder een gevallen mens, voorkomend in al de vier schilderijen van de acopalyps.
Onder rechts een gebroken zegel, een gier met lege eierschalen en een sprinkhaan, die de oogst vernietigd heeft.
De hoed die de duivel draagt is van de portrettekening van Jeroen Bosch.

20160127_123531-1_resized_1(1)“De Honger”. 70 x 50 cm. olieverf op doek. 2015

20160127_123637_resized_1Gier ( duivel) met lege eierschalen

20160127_123651_resized_1Kind een lege ketel uitschrapend en man vechtend met de dood

20160127_123707_resized_1 Hades met ervoor twee om vlees vechtende vrouwen en de uil

Bijbeltekst:

“En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet “.

De derde ruiter van de apocalyps verwijst naar een grote hongersnood die plaats zal vinden, waarschijnlijk als gevolg van de oorlogen van de tweede ruiter

Zo dit schilderij is klaar en we gaan nu verder met het laatste schilderij uit de reeks, “de Dood”.

13-01-2016

De Honger 3

Al schilderend veranderen de details op het schilderij. Sommige situaties vervallen en ander ontstaan spontaan als in “Dit is leuk om te schilderen”. Bijvoorbeeld het muurtje onder de grijze brokstukken. Het doodshoofd zit nu verwerkt tussen de stenen.
De knots van de duivel splijt het grijze oppervlak.

Ik vind de suggestieve wachters van de duivel in de achtergrond mooi uitkomen. Midden links rijst Hades op uit de onderwereld.
De uil ( van J.B.) komt momenteel erg nadrukkelijk naar voren. Ik denk als het paard zwart geschilderd is het een andere uitstraling geeft.

20151029_132853-1_resized (2)

De kleuren worden steeds donkerder. Het schilderij zal zowiezo donkerder worden door het zwarte paard. Groot oppervlak.
Het volgende schilderij , De Dood, zal zeker erg donker worden.

Ik ben er nog niet uit wat voor kleur de robe van de ruiter wordt. Ik denk aan bloedrood of donker gifgroen. We zien wel.

31-10-2015 Haloween!!!!!

De Honger 2

Het gaat goed met het nieuwe schilderij. Ik heb wat kleur vlakken opgezet en ben begonnen met de achtergrond, de bergen en de donkere lucht.

de hongerDe eerste kleuren zijn verschenen.

Wat zien we op het schilderij.de honger2

De honger wordt afgebeeld als een ruiter op een zwart paard. Hij heeft in zijn hand het lot van de wereld, afgebeeld als een weegschaal  “Het kan verkeren” also sprach Bredero.
Op het borstschild van het paard is een uilenkop afgebeeld. Deze laat ons zien waar een zondig leven toe kan leiden. Op de voorgrond een “gevallen” vrouw voor een muurtje met een duivelskop . Rechts hiervan liggen twee eieren, als hoop voor de toekomst. Daarboven een gier, in  mijn schilderijen symbool van de duivel. Boven het muurtje staat een duivel te wachten op de zielen van de zondaars. Achter hem wat rotsen in de vorm van een groepje monniken. Rechts van het paard ook wat rotsachtige figuren. Hierachter uit de rotsen tevoorschijn komend staat Hades, de god van de onderwereld. Hiervoor twee vrouwen vechtend om een stuk vlees. Boven in de lucht heb ik een man met de dood afgebeeld, vechtend om een stuk brood. De achtergrond loopt door vanuit  het vorige schilderij ” de Oorlog”.

25-10-2015

De Honger

Hieronder de voorstudie voor het schilderij “De Honger”.

ruiterdehongerZoals men kan zien is de basis tekening verwerkt in de tekening op het schilderij.de honger1

Schilderij opgezet met zwart/bruine olieverf

Een groot verschil is dat er een ander paard op het schilderij staat dan op de originele tekening . Dit heeft te maken met de volgorde van de schilderijen.
Paard drie en vier zijn het spiegelbeeld van paard een en twee.

De honger is afgebeeld als een ruiter met een weegschaal in de hand.
Het derde schilderij wordt dadelijk het tweede in de reeks als ze naast elkaar hangen. Volgorde wordt:
De Dood, de Honger, de Overwinning en de Oorlog.

Naast elkaar lopen de schilderijen in elkander over zodat op afstand het een groot geheel wordt.

18-10-2015

De Overwinning 3

Het schilderij “De Overwinning” is klaar. De laatste details zijn geschilderd.

20151008_125743-1_resized“De Overwinning”  olieverf op doek, 70 x 50 cm. 2015

Bijbeltekst:
“En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

En ik zag, en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwinne!”.

De eerste ruiter verwijst naar de Antichrist, die de autoriteit gegeven zal worden en iedereen zal overwinnen die zich tegen hem keert. De Antichrist is de valse imitator van de ware Christus, die ook zal terugkeren op een wit paard.

 

De Overwinning 2

We gaan de goede kant uit. Er zijn al meerdere scenes uitgewerkt.

Door de Gesso onderlaag kan ik beter de details aanbrengen. Het is nu minder korrelig. Het schilderd ook plezierig.
Dit had ik eerder moeten doen maar ook na 62 jaar kun je nog altijd iets leren.

20150929_095923-1-1_resized

Het paard is klaar, d.w.z. de schaduwen en het tuigwerk. De gezichtmaskers zijn geschilderd zoals ook het tweede gebroken zegel. De berkenboom met het uiltje in de nis is verder uitgewerkt. Op de voorgrond “groeien” verdorde planten en ligt er een rotte appel. De paddenstoel staat net als de vrucht en de planten voor het tijdelijke. De schedel benadrukt dit nog eens, de dood.
Onder het paard rechts valt een geboeide vrouw ter aarde. Dit staat voor onderwerping. Links zit een geboeide slaaf.

Het loopt tegen het einde van dit schilderij. De schedel en het brandende huis rechts, J.Bosch huisje, moeten nog uitgewerkt worden.

FF tussendoor.

Ik heb drie grote schilderijen ingeleverd voor de expositie ” Open Bossche Expo”. Dit ter gelegenheid van het feit dat het in  2016 vijfhonderd jaar geleden is dat Jeroen Bosch gestorven is. Zijn geboortejaar is niet bekend. In november is er een selectie. Ik hoop dat ik een van de exposanten mag zijn. We zien wel. Hieronder de foto’s.

20151001_143724-1_resized        Sint Joris en zijn broer,  olieverf op linnen, 100 x 80 cm.  2010
20151001_143542-1_resized        De tuin der zuchten, olieverf op linnen, 100 x 80 cm. 2014
Inferno              Dante’s Inferno, olieverf op linnen, 130 x80 cm. 2015

01-10-2015

De Overwinning

Na het schilderij “De Oorlog” ben ik begonnen met het tweede schilderij in de serie  “De vier apocalyptische ruiters”.

Ik heb de nieuwe doeken bewerkt met een lichtbruine Gesso-onderlaag. Hierdoor is het doek wat gladder geworden waardoor ik preciezer kan schilderen. Een summiere tekening in potlood heb ik ook al aangebracht.

Jammer genoeg zijn de foto’s van de opzet van het tweede doek verloren gegaan. Desalniettemin niet getreurd. Hieronder de basis tekening voor het schilderij.

ruiter3-overwinning

Wat zien we op het schilderij?

ruiters                                      Schilderij in gevorderd stadium

De overwinning wordt afgebeeld als een geharnaste ruiter met pijl en boog. De ruiter staat voor de Antichrist die er overwinnend op uit trekt. Hij zit op het witte paard. Het witte paard staat symbolisch voor valse vrede. Aan de riem van het paard hangen twee menselijke gezichtsvormen en het tweede gebroken zegel. In de achtergrond zien we een gebergte met een uit rotsblokken opgebouwd hoofd met een kroon. De kroon behoort bij de overwinning evenals de boog met pijlen. Boven de boog vliegt een zwaluw als symbool voor de naderende vrede/rust.  In de achtergrond een veroverde brandende stad met  verbrandde velden. De techniek van de verschroeide aarde. Boven de stad staan een galg en rad, deze symboliseren de slachtoffers van de oorlog en vermoorde mensen. In de kapotte berk zit in een nis een Jeroen Bosch uiltje als symbool voor: “Kijk mensen wat hier gebeurd”.

05-09-2015

 

 

 

De Oorlog 3

Het heeft even geduurd maar het eerste schilderij van de serie “de vier apocalyptische ruiters” is klaar. Ik ben ondertussen al weer begonnen met het tweede schilderij uit de reeks “De Overwinning”.

20151001_093436-1_resized_1                          “De Oorlog” olieverf op doek 70 x 50 cm. 2015

Bijbeltekst:

“En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven”.

De tweede ruiter verwijst naar de vreselijke oorlogen die zullen uitbreken in de eindtijd.

Enkele details:

20151001_093834_resized                         Boeren en soldaten vechtend en het gebroken zegel

20151001_093816-1-1_resized               Vallende vrouw met schedel en onderworpen mensen

20151001_093436_resized                                  Schilderij op de ezel in het atelier

27-07-2015