Sint Vitus 4

 

 

FF rust en dan gaan we beginnen aan het veertiende schilderij, de veertiende Noodhelper zogezegd. Sint Eustachius wordt echter gerekend als de eerste Noodhelper. Typisch dat ik hem dan als laatste schilder!.

 

relaxatelier

 

Het schilderij nadert de eindfase. Ik heb het portret van Vitus geschilderd met de baret en de palmtak. De haan is klaar en de dansende Vitus moet ik nog verder uitwerken. De vuurgod is klaar met verschillende bliksemflitsen. Links achter is de galg geschilderd.

Het jongentje heeft een trieste, berustende blik gekregen.

 

18-12-2014

 

SintVitus