Sint Eustachius van Rome 1

Ik heb de voorstelling van Sint Eustachius getekend en de lijnen met bruin/zwarte verf overgetrokken. Een weinig groen is aangegeven.

Dit is het laatste schilderij in de serie, ben blij toe, veertien zijn er veel. Volgende serie slechts 4 schilderijen, de Vier Ruiters van de Apocalyps.

Sint Eustachius wordt gekend als de eerste Noodhelper.

In dit schilderij zien we wederom verschillende taferelen. De heilige is afgebeeld als een romeins soldaat uit de eerste eeuw.
Recht boven hem staat een edelhert met tussen zijn gewei een kruis. Christus is aan Sint Eustachius verschenen tussen de takken van het gewei
waarop hij zich tot het Christendom bekeerde en de naam Eustachius aannam.

Links boven in de rotsen uitgehouden het hoofd van de Romeinse Keizer Hadrianus. Hij heeft het meeste van de veroordelingen van de Noodhelpers op zijn geweten. Op de achtergrond de zeven heuvels van Rome. Daarvoor een zee met een boot. De duivel was kwaad omdat Eustachius hem afgezworen had en hij veroorzaakte een reeks rampen om zijn geloof te testen: zijn rijkdom werd gestolen (links onder), zijn bedienden werden vermoord( rechts bij huis) en toen de familie een overzeese reis maakte, ontvoerde de kapitein van het schip de vrouw van Eustachius ( midden schilderij). Zijn kinderen werden meegenomen door een wolf en een leeuw ( links middengedeelte). Na de hereniging werden ze allen tot de doodstraf veroordeeld en werden gekookt in een koperen stier. Na drie dagen werden ze dood maar ongehavend uit de pot gehaald en begraven.

 

28-12-2014

SintEuchatius