De Oorlog 2

Ik heb weer aan het schilderij gewerkt. Vooral onderin links. Hier heb ik een klaproos geschilderd en wat grasslierten. De klaproosstaat symbool voor de ellende van vooral de eerste wereldoorlog. De klaproos ( poppy) wordt in Engeland op de rever gedragen als herdenking aan hen die vo or ons gevochten hebben en hun leven hebben gegeven in de oorlog voor onze vrijheid.

20150508_142556_resized“A poppy”

Verder heb ik boven de bloem de monnik geschilderd te midden van een woestenij met rotsen en zand. Een soort van kluizenaar die boete doet vanwege het vele leed in deze wereld.
De raaf, de doodsaankondiger, zit op een dode tak en  is ook klaar.

20150508_142538_resized

Hier onder het schilderij zoals het is op 08-05-2015. In plaats van een soortement trap heb ik een houten hekwerk geschilderd. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Op de voorgrond onder de gevallen vrouw zijn grote brokstukken  beton te zien. De ijsvlakte is meer uitgewerkt en donkerder gemaakt.

20150508_142642-1_resized

Op de galg heb ik een klein uiltje geschilderd. Dit is afkomstig van het schilderij “de tuin der lusten”van Jheronimus bosch. De uil staat voor: “Opgelet mensen, hier gebeurt het een en ander “. Het paard heeft meer schaduwpartijen.

Ik moet nu nog de vechtende mensen, de ijsmensen en het handje van de ruiter verder uitwerken. Het gaat de goede kant uit.

09-05-2015