De tien schilderijen van Tondalus’ Visoen

1de eerste pijnDe eerste pijn: de straf voor de vader, moeder en broeder moordenaars. “Parricidea”

2De tweede pijnDe tweede pijn:  de straf voor de verraders. “Proditores”

3de derde pijnDe derde pijn: de straf voor de hovaardigen.  “Superbi”

4de vierde pijn De vierde pijn: de straf voor de gierigen en vrekken. “Avari”

5de vijfde pijn De vijfde pijn: de straf voor de dieven en rovers. “Latrones”

6de zesde pijn De zesde pijn: de straf voor de zedenlozen. “Impudici”  (Frustinus)

7de zevende pijn De zevende pijn: de straf voor de leugenaars. “Mendaces”

8De achtste pijn De achtste pijn: de straf voor de onkuisen. “Impudici “( Vulcanes)

9De negende pijn De negende pijn: de straf voor de ongelovigen. “Infideles”

10de tiende pijnDe tiende pijn: de straf voor de verbroken beloften. “Fraudulatia”

13-05-2015