De Dood

In 2015 ben ik met het laatste schilderij uit de Apocalypsreeks begonnen. Hier onder vier afbeeldingen van voorstelling van “De Dood”. Beginnend met de tekening en de vierde afbeelding is al in een ver gevorderd stadium.

Ik ben ook begonnen aan een schilderij betrekking hebbend op Jeroen Bosch. Het is een variatie op de “Boommens”.

DoodDe tekening voor het schilderij gemaakt in 2014

Dood1De tekening op doek met al wat uitgewerkte scenes

Dood2Het paard krijgt een vale kleur. Lucht a la Jeroen Bosch

Dood3Steeds meer details komen tevoorschijn

Bijbeltekst:

“En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!

En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde”.

De vierde ruiter van de apocalyps staat symbool voor de dood en verwoesting.Het lijkt een combinatie van de vorige ruiters te zijn. De vierde ruiter zal nog meer oorlog en hongersnood brengen samen met afschuwelijke plagen en ziekten. Wat het meest ongelooflijke is, of mischien het meest angstaanjagend, s dat de vier ruiters van de apocalyps slecht “voorgangers”zijn van nog ergere oordelen die later in de verdrukking zullen komen.

27-01-2016